Αδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου

Αρμόδια υπηρεσία: Δήμος

Δικαιολογητικά

Αίτηση
Σκαρίφημα του χώρου που ζητείται η παραχώρηση
Άδεια καταστήματος (αν απαιτείται)
Ταμειακή απόδειξη (αν πρόκειται για επιχείρηση)
Οικοδομική άδεια (αν πρόκειται για κατάληψη χώρου για οικοδομικές εργασίες)