Άδεια πεδίου προσγείωσης Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Νέο Σούλι

Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/5634/2128 – ΦΕΚ B 938 – 06.04.2016
Χορήγηση Άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Σουλίου του Δήμου Εμμ. Παππά νομού Σερρών, με φορέα διαχείρισης την Αερολέσχη Σερρών με την ονομασία Πεδίο Προσγείωσης Σερρών «Εμμανουήλ Παππάς».