Περιοχές ετήσιας εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην Κυπαρισσία

Αριθμ. 2465 – ΦΕΚ B 2666 – 26.08.2016
Δασική ρυθμιστική διάταξη χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή του Δασαρχείου Κυπαρισσίας
Καθορισμός (4) περιοχών ετήσιας εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή του Δασαρχείου Κυπαρισσίας