Αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές ελευθέρων επαγγελματιών, αγροτών

Υπεγράφη η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  για τον καθορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών όπως προβλέπει ο νόμος 4670/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών προσαυξάνεται κατά 3,46% για το τρέχον έτος και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.373,88 ευρώ.

Σύμφωνα με το νόμο 4670/2020, οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών αναπροσαρμόζονται για το τρέχον έτος με βάση τον μέσο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους.

Οι νέες εισφορές ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2024 και κλιμακώνονται σε έξι διαφορετικές κλάσεις.

Οι ασφαλισμένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα την κλάση των εισφορών που θα πληρώνουν.

Ειδικότερα οι ασφαλιστικές κατηγορίες διαμορφώνονται για το 2024 ως εξής:

  1. A. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενους
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι
Κύρια Σύνταξη
Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοτελώς Απασχολούμενοι
Υγειονομική Περίθαλψη
Παροχές σε χρήμα Παροχές σε είδος
2023 2024 2023 2024 2020 -2022 2024
1   169,95 €   175,83 €   5,48 €   5,67 €      54,82 €   56,72 €
2   203,94 €   211,00 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
3   258,76 €   267,72 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
4   325,65 €   336,91 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
5   404,59 €   418,59 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
6   548,23 €   567,19 €   6,58 €   6,81 €      65,79 €   68,06 €
Ειδική Κατηγορία   101,97 €   105,50 €   3,29 €   3,40 €      32,89 €   34,03 €

 

Β. Για τους αγρότες

Αγρότες
Κύρια Σύνταξη
Αγροτική Εστία Αγρότες
Υγειονομική Περίθαλψη
Παροχές σε χρήμα Παροχές σε είδος
2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024
1 99,78 103,23 2,19 2,27 3,29 3,40 31,80 32,90
2 120,61 124,78 2,19 2,27 3,29 3,40 38,38 39,70
3 152,41 157,68 3,29 3,40 3,29 3,40 38,38 39,70
4 191,88 198,52 3,29 3,40 3,29 3,40 38,38 39,70
5 239,03 247,30 4,39 4,54 3,29 3,40 38,38 39,70
6 323,45 334,65 6,58 6,81 3,29 3,40 38,38 39,70

 

Γ. Για επικουρική ασφάλιση και εφάπαξ παροχή

Επικουρική Ασφάλιση Εφάπαξ Παροχή
Ασφαλιστική Κατηγορία 2023 2024 2023 2024
42,76 44,24 28,51 29,49
51,53 53,32 33,99 35,17
61,40 63,53 40,57 41,97

 

Ακολουθεί συγκριτικός Πίνακας με ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των εισφορών μη μισθωτών, όπως διαμορφώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο Κατρούγκαλου σε σύγκριση με το νόμο Βρούτση το 2020 και το τρέχον έτος 2024.

Από τα παραδείγματα προκύπτει ότι οι εισφορές το 2024 μετά την αναπροσαρμογή συνεχίζουν να είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες που επέβαλε το 2017 ο νόμος Κατρούγκαλου.

 

 

Ν.4387/16 Κατρούγκαλου

Ν.4670/2020 Βρούτση Αύξηση 9,65% Αύξηση 3,46%
Εισόδημα Κλάση 2017 2020 2023 2024 Διαφορά % 2024/2017
      20.000 € 1 449,17 €         210 €           230,27 €           238,23 € -46,96%
      30.000 € 1 673,75 €         210 €           230,27 €           238,23 € -64,64%
      30.000 € 2 673,75 €         252 €           276,32 €           285,88 € -57,57%
      55.000 € 6 1.235,21 €         566 €           620,62 €           642,09 € -48,02%

 

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης