Αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

Αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

 

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σχετικά με

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ,

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ,

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΧ) και

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΧ),

μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
(Διευθύνσεις και τηλέφωνα των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των ΠΕ)

 

Αριθμ. ΔΔΟ/Α/208462/Φ.4.1 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3849/18.08.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β΄ 2254) κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»

 

  

 

Αριθμ. οικ.102118/1438/Φ.4.1 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 6100/31.12.2018
Τροποποίηση της οικ. 47563/4181/6-8-2014 (Β’ 2254) απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ

 

Αριθ. οικ.47563/4181 – ΦΕΚ B 2254 – 19.08.2014
Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

 

Δείτε αναλυτικά τις αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)