Αλλαγές στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων σε δημόσια, ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Αλλαγές στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων σε δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)

 

Αριθμ. 340141 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5759/10.11.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)» (Β’ 1003).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:

Η υπ’ αρ. οικ. 19111/192/2019 (Β’ 1003) υπουργική απόφαση όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 13 τα Παραρτήματα I και II αντικαθίστανται ως ακολούθως και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 




 

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ήτοι από 10.12.2022)

 

Τα Παραρτήματα I και II όπως αντικαθίστανται

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης