Αλλαγή στις σειρές κατάταξης στρατευσίμων οπλιτών στον Στρατό Ξηράς

Αλλαγή στις σειρές κατάταξης στρατευσίμων οπλιτών στον Στρατό Ξηράς

Αλλάζει ο αριθμός των ΕΣΣΟ στον Στρατό Ξηράς από το έτος 2020

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Στρατολογίας:
Τροποποιείται ο αριθμός των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) στον Στρατό Ξηράς σε έξι (6) κατ’ έτος, με έναρξη εφαρμογής από την 2020 Α΄ ΕΣΣΟ

Οι μήνες κατάταξης των ΕΣΣΟ θα είναι οι εξής:

Α’ ΕΣΣΟ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ,

Β’ ΕΣΣΟ – ΜΑΡΤΙΟΣ,

Γ’ ΕΣΣΟ – ΜΑΪΟΣ,

Δ’ ΕΣΣΟ – ΙΟΥΛΙΟΣ,

Ε’ ΕΣΣΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ,

ΣΤ’ ΕΣΣΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ