Αντιγριππικός εμβολιασμός 2013

ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013

Αρ. Πρωτ.: oικ. 33473

Θέμα:«Αντιγριππικός εμβολιασμός»

Σας ενημερώνουμε ότι το κοινό αντιγριππικό εμβόλιο διατίθεται, στα πλαίσια της καθορισμένης εμβολιαστικής περιόδου, από τα Ιδιωτικά φαρμακεία και μόνο για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές καθορίζονται από το Υπουργείο Υγείας.

Η διάθεση του εμβολίου γίνεται άνευ συμμετοχής.

Επισημαίνεται ότι αποζημιώνονται από τον Οργανισμό μόνον οι ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ