Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδωτικής χρήσης αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Μεταφορών οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου

3. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου ή έντυπο 30 €. Σε περίπτωση αντικατάστασης πινακίδων για δεύτερη, τρίτη, κλπ φορά απαιτείται παράβολο 60 €

4. Κρατικές πινακίδες αυτοκινήτου

5. Αίτηση