Απαγόρευση κυνηγιού σε έκταση του Δήμου Αγιάς

Αριθμ. Δ/ξης: 14 – ΦΕΚ B 533 – 02.03.2016
Πενταετής ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή Δ.Κ. Αγιάς − Τ.Κ. Αετολόφου − Τ.Κ. Ανάβρας − οικισμού Πρινιάς Τ.Κ. Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια μέχρι 16/2/2021 σε έκταση είκοσι ενός χιλιάδων διακοσίων ενενήντα τριών (21.293) στρεμμάτων των Δ.Κ. Αγιάς − Τ.Κ. Αετολόφου − Τ.Κ. Ανάβρας − οικισμού Πρινιάς Τ.Κ. Ανάβρας, του Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από το κέντρο Υγείας Αγιάς, ακολουθεί κατεύθυνση Ανατολική κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγιάς − Ποταμιάς − Σκήτης και φθάνει στο ποιμνιοστάσιο Κουρίτα και κτήμα Αλέξανδρου Μητάκου, συνεχίζει Δυτικά ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο που διαχωρίζει τις αγροτικές καλλιέργειες με τις δασικές εκτάσεις και φθάνει στη γέφυρα «Αρμύρα» (θέση Βάλτος), στη συνέχεια ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση Βόρεια που διαχωρίζει Ανατολικά τους οπωρώνες και
Δυτικά τις χορτολιβαδικές εκτάσεις και φθάνει στη θέση «Πλάτανος Μύτικα».
Συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο και το ρέμα Αγιονέρι (Χάνδακας) προς τη θέση «Εννέα Πηγάδια» όπου φθάνει στο ρέμα Άμυρος (παρακείμενη θέση εξωκλήσι «Άγιος Πρόδρομος»).
Ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση (Δυτικά) το ρέμα Άμυρος προς την περιοχή του Δ.Δ. Αετολόφου και φθάνει μέχρι τη διασταύρωση του αγροτικού δρόμου Αετολόφου −Τσεκιρίου.
Συνεχίζει κάθετα με κατεύθυνση Νότια τον αγροτικό δρόμο του παλαιού οικισμού Τσεκιρίου μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο προς Πρινιά.
Από τη διασταύρωση ακολουθεί με Δυτική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο προς Πρινιά και φθάνει μέχρι τον οικισμό στο Τυροκομίο.
Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς Καρτάλι, τον αγροτικό δρόμο Μπαχτσέ Μανδριά και καταλήγει στη θέση «Μήναγα».
Από τη θέση αυτή συνεχίζει με Ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο που διαχωρίζει δενδροκαλλιέργειες και δασική έκταση (θέση «Κόκκινες») μέχρι την επαρχιακή οδό Πρινιάς − Ανάβρας.
Στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια τον επαρχιακό δρόμο Πρινιάς − Ανάβρας μέχρι τη διασταύρωση με τον αγροτικό δρόμο που πηγαίνει στη θέση «Παλαιοκαστριά».
Συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική τον αγροτικό δρόμο προς «Παλαιοκαστριά» που περνά από τη θέση «Τσαΐρια» και φθάνει στον Παλαιόμυλο.
Από το σημείο αυτό κατευθύνεται Βόρεια και ακολουθεί τη νοητή ευθεία που φθάνει στον αγροτικό δρόμο Ρουμάνι μέχρι το πηγάδι Κερμελιώτη.
Συνεχίζει Ανατολικά τον αγροτικό δρόμο (θέση «Φουκαλιές») και συναντά το ρέμα Καλοντερέ και μετά το ρέμα μέχρι Παλαιόμυλο Ανάβρας.
Στη συνέχεια ακολουθεί με Νοτιοανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο (θέση «Καλιακούδα») όπου συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ανάβρας − Αετολόφου στη θέση «Μαγούλα Αετολόφου».
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Ανατολικά τον επαρχιακό δρόμο προς Αετόλοφο μέχρι την οικία του Θεόφιλου Ζιούλη που βρίσκεται στην είσοδο του χωριού και ακολουθεί Βορειοανατολική κατεύθυνση πάνω από τις περιφερειακές οικίες του χωριού όπου φθάνει στον πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων τον οποίο συμπεριλαμβάνει μέσα στην προς απαγόρευση περιοχή.
Συνεχίζει περιμετρικά τον πυρήνα από το Βόρειο όριο αυτού και με Ανατολική κατεύθυνση τον αγροτικό δρόμο Αετόλοφου − Αγιάς μέχρι το κτήμα Τζιότζιου − Χατζηποτολού.
Από το σημείο αυτό συνεχίζει Βορειοανατολικά περνά τη ρεματιά και ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο (Δεσιανόστρατα) Αετόλοφου − Αγιάς μέχρι το σημείο που συναντά το ρέμα Άμυρο Αγιάς στη θέση «Αγία Άννα «κτήμα Ευαγγέλου Καλαμπάκα.
Στη συνέχεια κατευθύνεται Βόρεια το ρέμα Άμυρο Αγιάς μέχρι το γήπεδο Αγιάς και ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο από το γήπεδο Αγιάς μέχρι το Κέντρο Υγείας Αγιάς όπου και το αρχικό σημείο έναρξης.
Επίσης με την παρούσα απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος σε απόσταση 200 μ. περιμετρικά του Βορείου ορίου του πυρήνα προσαρμογής θηραμάτων στην περιοχή Αετόλοφου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ ́ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αγιά, 16 Φεβρουαρίου 2016