Απαγόρευση κυνηγιού σε περιοχή της Καλαμάτας

Αριθμ. 41558/3665 Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 21 –
Δασική απαγορευτική διάταξη κυνηγίου ορισμένου χρόνου σε έκταση 4.900.00 στρ. περίπου, που βρίσκεται στην περιοχή των Τ.Κ. Αγίου Φλώρου, Τ.Κ. Αρφαρών, Τ.Κ. Πλατέως του Δήμου Καλαμάτας και Τ.Κ. Σκάλας Δήμου Oιχαλίας, πέριξ του κλωβού προσαρμογής θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Kαλαμάτας