Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην Θεσσαλονίκη

Απαγόρευση κυνηγιού σε περίπτωση χιονοπτώσεων στην Θεσσαλονίκη

Αριθμ. 82726 Αριθμ. Δ.Α.Δ.: 4/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3984/13.12.2016

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιπτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:
α. χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης
β. πλήρης χιονοκάλυψη του εδάφους
γ. ολικός παγετός

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στα Μέλη Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 287, παρ. 18 του Ν.δ. 86/1969.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016 – 2017, ήτοι στις 28−02−2017