Απαγόρευση κυκλοφορίας σκαφών σε παραλίες της Καλαμάτας

Αριθμ. 06/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2816/06.06.2022
Απαγόρευση κυκλοφορίας μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών έως 30-09-2022.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
αποφασίζουμε:

(Α) Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι 30-9-2022.
1. Την απαγόρευση κυκλοφορίας και αγκυροβολίας των πάσης φύσεως μηχανοκίνητων και ιστιοπλοϊκών σκαφών εντός των χαρακτηρισμένων πολυσύχναστων παραλιών, οι οποίες οριοθετούνται με κίτρινους σημαντήρες, καθώς και 200 μέτρα εξωτερικά από αυτούς για τα θαλάσσια μοτοποδήλατα (jet-ski) ή 100 μέτρα για τα λοιπά μηχανοκίνητα και ιστιοπλοϊκά σκάφη.

Ο εν λόγω περιορισμός αφορά τις ακόλουθες πολυσύχναστες παραλίες:

Α) Δήμος Καλαμάτας:

Α.1. Ανατολική Παραλία Καλαμάτας μήκους 2.200μ. (από υπήνεμο λιμενοβραχίονα έως δυτικό όριο ξενοδοχείου ’’FILOXENIA’’).
Α.2. Παραλία Αλμυρού συνολικού μήκους 530μ.
Α.3. Παραλία Μικρής Μαντίνειας συνολικού μήκους 770μ.
Α.4. Παραλία Κορδίας μήκους 650μ. (από ανατολικό άκρο παραλίας έως το ανατολικό άκρο της στρατιωτικής εγκατάστασης 120 ΠΕΑ).
Α.5. Παραλία έμπροσθεν ξενοδοχείου ’’FILOXENIA’’ συνολικού μήκους 250μ. Β) Δήμος Μεσσήνης:
Β.1. Παραλία Μπούκας μήκους 1.000μ. [από ανατολική αρχή παραλίας (μόλος Μπούκας) έως 1.000μ. δυτικά]. Γ) Δήμος Δυτικής Μάνης:
Γ.1. Παραλία Καλόγριας συνολικού μήκους 130μ.
Γ.2. Παραλία Στούπας μήκους 396μ. (από βόρειο άκρο παραλίας έως αρχή αλιευτικού καταφυγίου).
Γ.3. Παραλία Σάνταβας συνολικού μήκους 693μ.

2. Η εκκίνηση/επιστροφή των μηχανοκίνητων γενικά θαλασσίων μέσων αναψυχής, ταχυπλόων σκαφών ή μη, με τη χρήση κινητήρα μηχανής, στις παραλίες εξαιρουμένων των χαρακτηρισμένων λουτρικών εγκαταστάσεων, να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ.

3. Την απαγόρευση αγκυροβολίας πάσης φύσεως σκαφών σε μη πολυσύχναστες παραλίες σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από την ακτή.

4. Την απαγόρευση κυκλοφορίας των θαλασσίων μοτοποδηλάτων τύπου jet-ski και ότι προσομοιάζει με αυτά, ανεξαρτήτου τύπου και ονομασίας, μεταξύ των ωρών 14:00 – 17:00 στη θαλάσσια περιοχή που περιλαμβάνεται εσωτερικά της νοητής γραμμής, που ενώνει την άκρα Καλτέστι (Τ.Κ. Τραχήλας Δήμου Δυτικής Μάνης) μέχρι το Ακρωτήριο Ακρίτας.

5. Την απαγόρευση εξόδου των λουομένων πέρα από τις θαλάσσιες περιοχές που οριοθετούνται με κίτρινους σημαντήρες στις πολυσύχναστες παραλίες.

6. Η καθέλκυση και ανέλκυση σκαφών να πραγματοποι-είται αποκλειστικά από τα κεκλιμένα επίπεδα (γλίστρες), σε λιμάνια, λιμενικά καταφύγια και στη Μαρίνα Καλαμάτας.

 
7. Την απαγόρευση της αλιείας με οποιονδήποτε τρόπο σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αλιείς στις θαλάσσιες περιοχές εντός των κίτρινων σημαντήρων των πολυσύχναστων παραλίων, καθώς και 100 μ. εξωτερικά από αυτούς. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και εντός των θαλασσίων ζωνών (διαύλων) που δημιουργούνται για τη διευκόλυνση της εκκίνησης – επιστροφής των μηχανοκίνητων θαλασσίων μέσων αναψυχής. Στις μη πολυσύχναστες παραλίες απαγορεύεται η αλιευτική δραστηριότητα από σκάφος εντός της απόστασης των τριακοσίων (300) μέτρων από την ακτή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αλιευτικής νομοθεσίας.

(Β) Οι παραβάτες της απόφασης αυτής υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) με το οποίο κυρώθηκε ο «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.