ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόσληψη 1 πτυχιούχου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση του Αρχαιολογικού χώρου Καστρί του Δήμου Γρεβενών, κατασκευή στεγάστρων προστασίας και επισκευή του εργαστηρίου της ανασκαφής»

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες