ΑΣΕΠ 1Γ/2019. Οδηγίες για τον γραπτό διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΣΕΠ 1Γ/2019. Οδηγίες για τον γραπτό διαγωνισμό της Τράπεζας της Ελλάδος

Οδηγίες για τους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019)

Προκήρυξη 1Γ/2019 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση εξήντα (60) θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με γραπτό διαγωνισμό στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκαν στο κεντρικό κατάστημα του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) και στο παράρτημα του ΑΣΕΠ στη Θεσσαλονίκη (Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Θέρμη) οι Οδηγίες για τους υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Προκήρυξη 1Γ/2019 – ΦΕΚ 5/18-3-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 15/2-5-2019/ Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Γ/2019)

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020

– Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ήδη καταχωριστεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

– Όλοι οι υποψήφιοι, οφείλουν να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα που έχουν ήδη οριστεί και ανακοινωθεί ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα εξέτασης που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής τους και με το επώνυμό τους.

– Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο μία ώρα πριν από την έναρξη της κάθε εξέτασης (9:00 για την πρωινή εξέταση και 15:00 για την απογευματινή εξέταση), προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος.

– Η κατανομή των υποψηφίων στις αίθουσες κάθε εξεταστικού κέντρου θα γίνει αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους, σύμφωνα με τους καταλόγους που έχουν αποσταλεί στα εξεταστικά κέντρα.

– Την ημέρα του διαγωνισμού οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους:

α) την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας που να φέρει φωτογραφία, καθώς δε θα επιτραπεί η συμμετοχή στη διαδικασία σε υποψηφίους των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί

και

β) δύο (2) στυλό του ίδιου χρώματος (μπλε ή μαύρου).

– Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η χρήση γομολάστιχας ή διορθωτικού (μπλάνκο), καθώς στο Απαντητικό Φύλλο δεν επιτρέπεται το σβήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο. Επίσης, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα και οποιαδήποτε υπολογιστική μηχανή. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να έχουν μαζί τους νερό ή αναψυκτικό.

– Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων τα κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.

– Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται.

– Στους υποψηφίους θα δοθεί ένα (1) Απαντητικό Φύλλο ανά εξεταζόμενο μάθημα, όπου οι επιτηρητές θα επικολλήσουν την ειδική αυτοκόλλητη ετικέτα με τον γραμμικό κωδικό (barcode) στο αντίστοιχο πλαίσιο. Οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγξουν την ορθότητα των στοιχείων που αναγράφονται στο επάνω τμήμα της  (ονοματεπώνυμο κ.λ.π.) και στη συνέχεια να υπογράψουν στον προβλεπόμενο χώρο πάνω από την ετικέτα, φροντίζοντας η υπογραφή να μη βγει έξω από το πλαίσιο και αλλοιώσει το γραμμικό κωδικό.

– Η μέτρηση του χρόνου εξέτασης, σε κάθε αίθουσα, θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθεί η διανομή των θεμάτων στους υποψηφίους.

– Η έξοδος από την αίθουσα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στους υποψηφίους πριν περάσει μία (1) ώρα από την έναρξη της εξέτασης.

– Οι υποψήφιοι, πριν αποχωρήσουν από την αίθουσα, είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στους επιτηρητές το Απαντητικό τους Φύλλο μαζί με όλο το άλλο έντυπο υλικό που θα τους έχει διανεμηθεί (θέματα, οδηγίες κ.λ.π.) και να υπογράψουν στην «Κατάσταση Παρόντων-Απόντων».

– Με τη λήξη του χρόνου εξέτασης οι διαγωνιζόμενοι που βρίσκονται ακόμα στην αίθουσα θα πρέπει να σηκωθούν από τις θέσεις τους, ανεξάρτητα από το αν έχουν ολοκληρώσει τις απαντήσεις τους, ενόσω οι επιτηρητές θα μαζεύουν τα Απαντητικά Φύλλα και όλο το άλλο υλικό που θα έχει διανεμηθεί. Μετά την παράδοση των Απαντητικών Φύλλων οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποχωρήσουν από την αίθουσα.

– Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης το Απαντητικό Φύλλο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα ή αλληλοβοηθούνται ή δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες των επιτηρητών ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με άλλους υποψηφίους ή τρίτους, ή γενικά, υπονομεύουν την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.