Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους σπουδαστές ΑΣΤΕ

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (ΑΣΤΕ)

 

Αριθμ. 14007 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3907/25.07.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού με τίτλο «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού (Β’ 1023).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5001/19.03.2018 απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Τουρισμού «Καθορισμός της διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος των σπουδαστών των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού» (Β’ 1023), ως ακολούθως: