Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη κυνηγιού για τη Σάμο

Αριθμ. 58894 – Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 1/2016 – ΦΕΚ B 2872 – 09.09.2016
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 – 2017