Διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων

Αριθμ. Π/112/214196 – ΦΕΚ B 2941 – 31.12.2015
«ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» Για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων.


————————
Αριθ. 131207/Ι3 – ΦΕΚ Β 1858 – 27.08.2015
Καθορισμός της εθνικής πολιτικής για τη διαχείριση των αναλωθέντων καυσίμων και των ραδιενεργών αποβλήτων.