Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για ιατρικές εξετάσεις

Αριθμ. Δ.ΥΓ2/οικ.98941 – ΦΕΚ B 3176 – 26.11.2014

Καθορισμός Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ) για ακτινογραφικές εξετάσεις, εξετάσεις αξονικής τομογραφίας, διαδικασίες επεμβατικής καρδιολογίας και οδοντιατρικές ακτινογραφικές εξετάσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Καθορίζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς για ακτινογραφικές εξετάσεις σε τιμές Air Kerma στην επιφάνεια εισόδου της δέσμης στον ασθενή, συμπεριλαμβανομένης της ακτινοβολίας οπισθοσκέδασης – Entrance Surface Air Kerma (ESAK)

Το πλήρες κείμενο της ΥΑ με τους πίνακες καθορισμού των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς (ΔΕΑ)