Διοικητικοί Υπάλληλοι Πανεπιστημίων Υπόχρεοι Απογραφής. Παράταση στην Προθεσμία Απογραφής

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Παράταση στην Προθεσμία Απογραφής μέχρι Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 2μμ            

Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στον ιστότοπο http://odysseas.it.minedu.gov.gr., δημιούργησε υπερφόρτωση στο σύστημα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απογραφούν οι «Διοικητικοί Υπάλληλοι Πανεπιστημίων Υπόχρεοι Απογραφής» σύμφωνα με την 150628 /Β2 /15.10.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Για αυτό το λόγο αποφασίστηκε να δοθεί παράταση ως την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00 στην προθεσμία απογραφής.

Για την παροχή πληροφοριών και την υποβοήθησή σας μπορείτε να συμβουλεύεστε το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ του ειδικού πληροφοριακού συστήματος, καθώς και να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 210 3442304, 210 3442919, 210 3442918, 210 3442038 της οικείας υπηρεσίας του ΥΠΑΙΘ.