Δικηγόροι. Νέος τρόπος πληρωμής στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων

Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας

Οδηγός χρήσης για τον νέο τρόπο πληρωμής στην ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και την έκδοση γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, από το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023