ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ. Προσλήψεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Καθορισμός ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 12523/26-7-2016 έγκριση πρόσληψης της ΠΥΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Περί προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 19/2016: Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ – ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2016
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες