ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ. Προσλήψεις

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηράκλειας»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες