ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ. Προσλήψεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ & ΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 [39/2016]
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤ. 2016 ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ» [25-2016]
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες