Δωρεάν διακοπές 12 ημερών στη Ρόδο με τον κοινωνικό τουρισμό

Κοινωνικός Τουρισμός ΔΥΠΑ. Δωρεάν διακοπές 12 ημερών στη Ρόδο με τον κοινωνικό τουρισμό

 

Αριθμ. 75424 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 5167/23.08.2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3419).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» (Β’ 3419), ως ακολούθως:

A. Η παρ. 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η διάρκεια διαμονής των δικαιούχων – ωφελουμένων ορίζεται από μία (1) έως έξι (6) διανυκτερεύσεις εντός του χρονικού διαστήματος της ως άνω παραγράφου για όλες τις περιοχές της Ελλάδας, πλην:

i) Των νήσων Λέσβου, Χίου, Λέρου, Κω και του νομού Έβρου, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

ii) Των νήσων Ρόδου και Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας του Ν. Ευβοίας, όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν έως δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις».

B. Ο τίτλος του ΠΙΝΑΚΑ 1 της υποπαρ. α. της παρ 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ).»

Γ. Ο τίτλος του ΠΙΝΑΚΑ 2 της υποπαρ. α. της παρ. 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ – ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ).»

Δ. Το τελευταίο εδάφιο της υποπαρ. α. της παρ. 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τα καταλύματα των νήσων Ρόδου και Σάμου και των Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20%
καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος»

Ε. Το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. β της παρ. 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι δικαιούχοι για τη διαμονή τους στα καταλύματα όλης της χώρας πλην όσων βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω, Ρόδο στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας του νόμου Ευβοίας, καθώς και στον νομό Έβρου καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα όρια του παρακάτω πίνακα ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος».

ΣΤ. Ο τίτλος του ΠΙΝΑΚΑ 3 της υποπαρ. β της παρ. 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΚΩ, ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ- ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΤΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ NOMOY EBPOY.»

Ζ. Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ. β της παρ.2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής:

«Στα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου, Κω, Ρόδου και των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας του ν. Ευβοίας καθώς και του νομού Έβρου δεν καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 51150/20-5-2023 (Β’ 3419) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link) (https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης