Δωρεάν βιβλία από την Αγροτική Εστία 2018

Δωρεάν βιβλία από την Αγροτική Εστία 2018

Το πρόγραμμα ισχύει από 18-6-2018 έως 10-05-2019 και εφαρμόζεται σε όλους τους νομούς της χώρας για 150.000 δικαιούχους, οι οποίοι επιλέγουν καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος δωρεάν βιβλία (μορφωτικού, ψυχαγωγικού περιεχομένου, φροντιστηριακά, σχολικά ή ξενόγλωσσα βοηθήματα κ.λπ.) από συμβεβλημένα βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους.Ειδικότερα φέτος, ο ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ στα πλαίσια ενίσχυσης της προνοιακής πολιτικής προς την αγροτική οικογένεια, επιδοτεί κάθε τέκνο δικαιούχο του ΛΑΕ με το ποσό των 30 ευρώ.

Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται από τη Δευτέρα 21/05/2018 έως και τη Δευτέρα 11/06/2018 στα ΚΕΠ όλης της χώρας

Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων, οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά απευθύνονται στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

Οι κληρωθέντες δικαιούχοι πρέπει να προσέλθουν από 18/6/2018 μέχρι και 29/9/2018 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

Κοινωνικός τουρισμός 2018. Προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας

Από 5/10/2018 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι την συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ / ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους σε δικαιούχους που υπέβαλλαν αίτηση συμμετοχής και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.