Ε ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 6 ατόμων

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες του 2ου υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου (ΕΣΠΑ) «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αμυκλών», ενταγμένο στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες