Εκχώρηση μισθωμάτων από κληρονόμο

ΠΟΛ 1208
Εκχώρηση μισθωμάτων από κληρονόμο