Εκλογές 2019. Πως θα γίνει η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Εκλογές 2019. Πως θα γίνει η συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων

Καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019.
Σημείωση: Όπου αναφέρεται παρακάτω η φράση «Περιφερειακή Ενότητα», για το Νομό Αττικής εννοείται η Περιφέρεια Αττικής.

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα αποτελέσματα των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και των συνδυασμών των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, θα συγκεντρωθούν σε κάθε νομό από τις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας του, θα μεταδοθούν στο Υπουργείο Εσωτερικών και εν συνεχεία, το Υπουργείο, θα τα διοχετεύει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση – ραδιόφωνο – τύπο – διαδίκτυο), με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων.

Έτσι, το Υπουργείο θα συγκεντρώσει από τις Περιφερειακές Ενότητες τα αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων που θα συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές θα συγκεντρώσει τα αποτελέσματα μόνο για τους συνδυασμούς και όχι εκείνα με τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων.

Επίσης, δεν μεταδίδονται στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα των συνδυασμών για τα συμβούλια κοινότητας.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1. Εξαγωγή Αποτελέσματος

Λόγω της σύστασης είτε ζευγών («Α», «Β») είτε ενιαίων εκλογικών τμημάτων, η εξαγωγή των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας σε όλους τους Δήμους της χώρας, από τις εφορευτικές επιτροπές, ενεργείται κατά τα ακόλουθα:

1.1 Εξαγωγή Αποτελέσματος στα ενιαία (χωρίς διάκριση «Α» και «Β») εκλογικά τμήματα

  Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 4, 7 και 0 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών και μετά των δημοτικών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών και των δημοτικών αρχών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις ευρωεκλογές.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, πρώτα για τους συνδυασμούς των περιφερειακών εκλογών και εν συνεχεία των δημοτικών.

Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 2, 5 και 8 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών) και μετά των δημοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών και των δημοτικών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασμών) και εν συνεχεία για τις δημοτικές (υπέρ συνδυασμών).

Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

  Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων που η αρίθμησή τους λήγει σε 3, 6 και 9 μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών) και μετά των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, ενώ οι κάλπες με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών και των περιφερειακών εκλογών παραμένουν σφραγισμένες, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασμών) και εν συνεχεία για τις περιφερειακές (υπέρ συνδυασμών).

Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

Για τα ενιαία εκλογικά τμήματα, είναι αυτονόητο ότι, η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές, θα έπεται των καταμετρήσεων για τις ευρωεκλογές, τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές.

1.2 Εξαγωγή Αποτελέσματος στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α»

  Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων με τη διάκριση «Α» που η αρίθμησή τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9 και 0, μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών (υπέρ συνδυασμών).

Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των συνδυασμών των περιφερειακών εκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών, ενώ η κάλπη με τα ψηφοδέλτια για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών παραμένει σφραγισμένη, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις ευρωεκλογές.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις περιφερειακές εκλογές (υπέρ συνδυασμών).

Αφού ολοκληρωθούν οι κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενες διαδικασίες, ξεκινάει η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ υποψηφίων για τις ευρωεκλογές.

  Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων με τη διάκριση «Α» που η αρίθμησή τους λήγει σε 2, 4, 6 και 8 , μεταδίδουν πρώτα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκλογών (υπέρ συνδυασμών). Ακολουθεί η μετάδοση των αποτελεσμάτων των ευρωεκλογών.

Επομένως, σε όλα τα ανωτέρω εκλογικά τμήματα ανοίγεται πρώτα η κάλπη που περιέχει τα ψηφοδέλτια των περιφερειακών εκλογών, ενώ η κάλπη με τα ψηφοδέλτια των ευρωεκλογών παραμένει σφραγισμένη, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής, καταμέτρησης και ανακοίνωσης στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις περιφερειακές εκλογές.

Η διαδικασία επαναλαμβάνεται διαδοχικά, χωρίς καμία ενδιάμεση παύση, για τις ευρωεκλογές (υπέρ συνδυασμών και υποψηφίων).

1.3 Εξαγωγή Αποτελέσματος στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β»

Οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων με τη διάκριση «Β», ανεξάρτητα από την αρίθμησή τους, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαλογής και καταμέτρησης, ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση, στον οικείο Αντιπεριφερειάρχη τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας υπέρ συνδυασμών για τις δημοτικές εκλογές.

Ακολουθεί καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές.

2. Ανακοίνωση Αποτελέσματος

Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος οφείλουν, αμέσως μόλις τελειώσει η διαλογή, να ανακοινώσουν, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο διατίθεται από τον οικείο Δήμο, στον Αντιπεριφερειάρχη της περιφερειακής ενότητας της έδρας του νομού στον οποίο υπάγεται το εκλογικό τμήμα, το αποτέλεσμα της διαλογής των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως προβλέπεται στα άρθρα 91 παρ. 2 και 93 παρ. 2 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (π.δ. 26/2012).
3. Έντυπα Αποτελεσμάτων.

Τα έντυπα για τα αποτελέσματα των συνδυασμών των ευρωεκλογών, των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, τα οποία θα φέρουν ειδική ένδειξη για κάθε εκλογή, πρέπει να συμπληρωθούν από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

– Εκλογική Περιφέρεια

– Δήμος

– Εκλογικό Τμήμα

– Αριθμός εγγεγραμμένων στο τμήμα εκλογέων

– Αριθμός εκλογέων που ψήφισαν

– Αριθμός Άκυρων  …….   Λευκών  …..   και σύνολο άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων

– Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων

– Αριθμός Έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός

Καθορίζεται η διαδικασία που θα εφαρμοσθεί και παρέχονται οδηγίες για τις ακολουθητέες ενέργειες στα διάφορα στάδια συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων​ _Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάδοση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών υπέρ υποψηφίων είναι προτυπωμένο με τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους τους και πρέπει να συμπληρωθεί από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος και ειδικότερα οπωσδήποτε τα παρακάτω:

– Εκλογικό τμήμα

– Δήμος

– Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος συνδυασμού

Το έντυπο που θα χρησιμοποιηθεί από τις εφορευτικές επιτροπές και τους Δήμους για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες της έδρας κάθε νομού, είναι κατάλληλα συμπληρωμένο (προτυπωμένο) με τα ονόματα των κομμάτων ή των συνασπισμών κομμάτων.

Το κάθε προτυπωμένο έντυπο, αφού συμπληρωθεί, υπογράφεται από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής, θέτοντας και ολογράφως το ονοματεπώνυμό του, και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής.

Τα ανωτέρω προτυπωμένα έντυπα έχουν αποσταλεί από το Υπουργείο Εσωτερικών στις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου να εφοδιαστούν, με φροντίδα του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, οι εφορευτικές επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων και όλοι οι Δήμοι του νομού τους.

Τα έντυπα είναι καρμπονιζέ, ενώ αποστέλλονται και μονά πανομοιότυπα για χρήση ενδιάμεσων σταθμών, όπου δηλαδή πιθανόν να γίνει τηλεφωνική αναμετάδοση από το εκλογικό τμήμα προς ενδιάμεσους αποδέκτες (π.χ. περιφερειακή ενότητα), τα οποία (μονά) θα συμπληρώνουν οι λήπτες της σχετικής πληροφορίας.