Εκλογές 2023 Δικαστικοί Αντιπρόσωποι. Παραλαβή διορισμών και διατακτικών

Ανακοίνωση ΔΣΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των διορισμών των δικαστικών αντιπροσώπων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

 

12-5-2023 ημέρα Παρασκευή από ώρα 9:00 π.μ. και μέχρι τις 21:00 μ.μ

13-5-2023 ημέρα Σάββατο από ώρα 9:00 π.μ. και μέχρι τις 21:00 μ.μ.

14-5-2023 ημέρα Κυριακή από ώρα 9:00 π.μ. και μέχρι τις 21:00 μ.μ.

15-5-2023 ημέρα Δευτέρα από ώρα 9:00 π.μ. και μέχρι τις 21:00 μ.μ.

 

Οι κ. δικαστικοί αντιπρόσωποι παρακαλούνται να παραδίδουν αντίγραφο του διορισμού τους στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΦΜ τους, στον ίδιο χώρο παραλαβής του διορισμού

 

Η ενημέρωση για την παραλαβή διατακτικών (ημερομηνίες)

Τα γραφεία παραλαβής διατακτικών

 

Άρειος Πάγος

Oι διορισμοί θα επιδίδονται από τις κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών μέχρι την Δευτέρα 15/5/2023 και ώρα 21:00 αυστηρά.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας, οι διορισμοί θα επιστρέψουν στον Άρειο Πάγο προς αντικατάσταση.

Για διορθώσεις λαθών των διοριστηρίων (μόνο για ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, υπηρεσία και ΑΦΜ), οι κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών παρακαλούνται να αποστέλλουν το διοριστήριο και τις διορθώσεις με υπεύθυνη δήλωση του Αντιπροσώπου από το gov.gr για την ακρίβεια των διορθωμένων στοιχείων, στο [email protected] (τηλ επικοινωνίας 210.6419125, κα Αικ. Μανώλη).

Αναλυτικά για διορθώσεις λαθών των διοριστηρίων