Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες TaxisNet για δύο ημέρες

Εκτός λειτουργίας οι υπηρεσίες TaxisNet για δύο ημέρες

Δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet λόγω εργασιών συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (18-02-2020)

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) πρόκειται να πραγματοποιήσει προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής της από το Σάββατο 22/2/2020 στις 8:00 έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 24:00

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή