Εκτύπωση και πληρωμή εισφορών ΕΦΚΑ για τον μήνα Ιούνιο 2019

Εκτύπωση και πληρωμή εισφορών ΕΦΚΑ για τον μήνα Ιούνιο 2019

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ΕΦΚΑ για τον μήνα Ιούνιο 2019 για εκτύπωση και πληρωμή

  

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών για τον μήνα Ιούνιο 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι ότι αναρτήθηκαν οι εισφορές Ιουνίου 2019 των Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελεύθερων Επαγγελματιών

Οι εισφορές έχουν υπολογιστεί με τα νέα μειωμένα ποσοστά κλάδου σύνταξης, όπως προσδιορίζονται με το N. 4578/2018.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο ΕΦΚΑ προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή.

Η Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή)

Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή των εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα).

Εκτύπωση των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών – αυτοαπασχολούμενων