Πρόσληψη νομικού στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι μία Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο του ασύλου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα

Το ΕΣΠ προκηρύσσει 1 θέση Advocacy Officer για απασχόληση με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως 31-12-2017.

 

Καθήκοντα – αρμοδιότητες

 • Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση των ομάδων εργασίας της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, καθώς και όλων των ομάδων εργασίας και πρωτοβουλιών μη κυβερνητικών οργανώσεων
 • Έχει την ευθύνη της αποστολής ενημερώσεων και της σύνταξης σχεδίων για αναφορές και εκθέσεις σε συνεργασία με τα όργανα Διεύθυνσης του ΕΣΠ.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της σχετικής με τα αντικείμενα του ΕΣΠ αρθρογραφίας, καθώς και των διεθνών εξελίξεων σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα
 • Συμμετέχει στη διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων και εκδηλώσεων του φορέα σε συνεργασία με τα όργανα διεύθυνσης του ΕΣΠ
 • Είναι υπεύθυνος για την άψογη διοργάνωση των παραπάνω εκδηλώσεων και την υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση του ΕΣΠ
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο στον τομέα της νομολογίας στα θέματα με τα οποία ασχολείται το ΕΣΠ και έχει την ευθύνη να ενημερώνει σχετικά το απασχολούμενο στο πρόγραμμα προσωπικό.
 • Εκπροσωπεί το ΕΣΠ γενικότερα στα ΜΜΕ κατόπιν συνεννόησης με τα όργανα διεύθυνσης του ΕΣΠ και σχετικής ανάθεσης.

  

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νομικών – πολιτικών ή/και κοινωνικών επιστημών
 • Άριστες δεξιότητες διαχείρισης προφορικού και γραπτού λόγου στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Προηγούμενη εμπειρία από συνεργασία με φορείς ή οργανώσεις δημόσιους ή ιδιωτικούς που ασχολούνται με το προσφυγικό ζήτημα, πέντε τουλάχιστον ετών

 

Επιθυμητά Προσόντα

 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, τήρηση προθεσμιών
 • Μεθοδικότητα και οργανωτικότητα
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα εισήγησης για λήψη αποφάσεων στρατηγικής για το ΕΣΠ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολήστο [email protected]  με ΘέμαAdvocacy Officer, Αθήνα.

Λόγω του μεγάλου όγκου βιογραφικών, σε περίπτωση μη επιλογής, ίσως δεν ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  27/10/2017

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι οι υποψήφιοι για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτου ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.