ΕΝΦΙΑ 2020. Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά. Αλλαγή πληρωμής της πρώτης δόσης

ΕΝΦΙΑ 2020. Αναρτώνται τα εκκαθαριστικά. Αλλαγή πληρωμής της πρώτης δόσης

Πότε θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2020 και σε πόσες δόσεις θα πληρωθεί

 

Έγινε η ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2020 (Σάββατο 26.9.2020)

Για να εκτυπώσουμε τις 6 δόσεις του εκκαθαριστικού ακολουθούμε τα εξής βήματα:

Στο gsis.gr επιλέγουμε –mytaxisnet- και συνδεόμαστε με τους κωδικούς μας στο λογαριασμό μας TaxisNet

Επιλέγουμε –Εφαρμογές-

Από τις Εφαρμογές επιλέγουμε -Εφαρμογή Περιουσιολογίου Ε9- και κάνουμε είσοδο

Στο μενού της αριστερής στήλης επιλέγουμε το έτος 2020 και εμφανίζεται η Επιλογή –Εκτύπωση εκκαθαριστικού τελευταίας εκκαθάρισης για το έτος 2020 (σε αρχείο .pdf)– και –Εκτύπωση Ειδοποίησης πληρωμής φόρου (σε αρχείο .pdf)– από όπου μπορούμε να εκτυπώσουμε τις δόσεις ΕΝΦΙΑ για πληρωμή

 

Με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» επανακαθορίζονται, ειδικά για το έτος 2020, οι προθεσμίες καταβολής των προβλεπόμενων έξι (6) ισόποσων δόσεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)

 

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 (30.10.2020) και καθεμιάς από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επομένων μηνών.

 

Ημερομηνίες καταβολής των δόσεων ΕΝΦΙΑ

1η δόση πληρωμή έως Παρασκευή 30.10.2020 (μαζί με τη δεύτερη δόση)

2η δόση πληρωμή έως Παρασκευή 30.10.2020 

3η δόση πληρωμή έως Δευτέρα 30.11.2020

4η δόση πληρωμή έως Πέμπτη 31.12.2020

5η δόση πληρωμή έως Παρασκευή 29.1.2021

6η δόση πληρωμή έως Παρασκευή 26.2.2021

 

Η διάταξη νομοσχεδίου του έχει ως εξής:

Άρθρο 6
Καταβολή δόσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για το έτος 2020

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2020, ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) καταβάλλεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη και η δεύτερη δόση δύνανται να καταβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Οκτωβρίου 2020 και καθεμιά από τις επόμενες, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών.».

 

Η ρύθμιση του νόμου 4726/2020 για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2020 των μικρών ακριτικών νησιών

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4726/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 181/18.09.2020
Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 29
Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των δικαιωμάτων επί ακινήτων των κατοίκων σε μικρά ακριτικά νησιά

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθεται περ. θ) ως εξής:

«θ) Σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω των χιλίων διακοσίων (1.200) κατοίκων, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας ΚέρκυραςΗ απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.»

2. Η διάταξη του άρθρου αυτού ισχύει από την κατάθεσή της στη Βουλή των Ελλήνων και εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2020 και επομένων.

 

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2020 δεν είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 και μέχρι την ανάρτηση των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ 2020 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2020

  

Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 2020 θα γίνει σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4706/2020 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 136/17.07.2020
Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 82
Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ για το έτος 2020

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου 4223/2013 (Α΄ 287) (ΕΝΦΙΑ) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά για το έτος 2020, εφόσον η πράξη προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2020, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και η τελευταία μέχρι και τις 26 Φεβρουαρίου 2021»