Παροχή οικονομικών κινήτρων σε αγροτικούς γιατρούς για άγονες περιοχές

Παροχή οικονομικών κινήτρων σε 311 αγροτικούς γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου σε άγονες περιοχές

Υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που προβλέπει την παροχή οικονομικών κινήτρων σε 311 αγροτικούς γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία), οι οποίοι υπηρετούν σε άγονες περιοχές. Στους γιατρούς αυτούς θα χορηγείται μηνιαίο επίδομα 400 € ενώ η απόφαση θα έχει αναδρομική ισχύ από 21/02/2016, οπότε και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα). Η αναδρομική ισχύς της ΚΥΑ αφορά όσους γιατρούς συνεχίζουν να υπηρετούν στα Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας των περιοχών αυτών, κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της

Αριθμ. Α2γ/οικ.43080 – ΦΕΚ B 1919 – 28.06.2016
Χαρακτηρισμός ΠΕΔΥ – Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, ΠΕΔΥ – Ειδικών Περιφερειακών Ιατρείων και ΠΕΔΥ – Κέντρων Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και Κέντρα Υγείας προβληματικών και άγονων περιοχών, για την παροχή οικονομικών κινήτρων σε ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεους και επί θητεία) που διορίζονται σε αυτά


—–

Αριθμ. Α2α/οικ.24317 – ΦΕΚ B 1005 – 12.04.2016
Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου − διαδικασία τοποθέτησης επικουρικών γιατρών.

—————-
Aριθμ. Α2α/Γ.Π. οικ. 42875 – ΦΕΚ Β 1078 – 09.06.2015
Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς