Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Υπεγράφη σήμερα, Παρασκευή 5.2.2016, η τροποποίηση της ΠΟΛ.1066/2.4.2013, για την επιστροφή φόρου στους αγρότες ειδικού καθεστώτος. (Aριθμ. ΠΟΛ 1021 – ΦΕΚ B 213 – 08.02.2016)

Με την απόφαση αυτή:

1) Λύνεται ένα σημαντικό ζήτημα που απασχολούσε τους αγρότες.

2) Δημιουργείται ένα νέο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου για την ορθή καταβολή του επιστρεπτέου φόρου στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

3) Προωθείται ένα νέο σύστημα ταχείας επιστροφής φόρου με την άμεση ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων.

4) Η επιστροφή θα πραγματοποιείται εντός μηνός από την επιβολή της αίτησης επιστροφής, σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση.

Aριθμ. ΠΟΛ 1021 – ΦΕΚ B 213 – 08.02.2016
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β ́/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος.

———————-
Αριθμ. ΠΟΛ 1089/20/4/2015 – ΦΕΚ B 722 – 27.04.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013(ΦΕΚ 753/Β ́/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

——————
Αριθ. ΠΟΛ. 1088 – ΦΕΚ Β 835 – 04.04.2014
Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

1. Οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2013 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίες αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2013, υποβάλλονται, ειδικά για το έτος 2014, από 01.04.2014 έως και 31.10.2014.
Αιτήσεις επιστροφής που ενδεχομένως έχουν υποβληθεί, θα πρέπει να επανυποβληθούν.

2. Για τις αιτήσεις επιστροφής που θα υποβληθούν κατά το έτος 2014 μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων, η καταβολή του επιστρεπτέου φόρου θα πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2013 για το έτος 2013.

3. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγματοποιείται εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή της αίτησης επιστροφής.

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1066/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Απριλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ