Εξεταστέα ύλη Γ τάξης Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019

Εξεταστέα ύλη Γ τάξης Γενικού Λυκείου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2019

Ορίζεται η εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Γενικού ΛυκείουΑριθμ. 119174/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3411/10.08.2018
Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της ΥΑ με την εξεταστέα ύλη για το έτος 2019 (Αριθμ. 119174/Δ2 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3411/10.08.2018)