Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές 2016 – 2017

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στις πανελλαδικές 2016 – 2017

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2016 – 2017 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2017 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο