Freedom Pass/Data. Πως θα δοθούν τα δωρεάν 50 GB data

Freedom Pass/Data. Πως θα δοθούν τα δωρεάν 50 GB data

στους νέους μετά την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου

 

Οι νέοι ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, με ηλεκτρονική αίτηση θα λάβουν επιταγές («Voucher») με τις οποίες θα πάρουν από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτο δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»)

Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data» μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ

 

Αριθμ. 4700 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4675/09.10.2021
Διαδικασία χορήγησης «Freedom Pass/Data»

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Λειτουργία της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 137 του ν. 4831/2021 και διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data»

1. Δημιουργείται ειδική εφαρμογή («Εφαρμογή»), προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ), με σκοπό την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση διευκόλυνσης μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») με τη μορφή δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB, σε συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας, από παρόχους κινητής τηλεφωνίας, για την πλοήγηση στο διαδίκτυο («Freedom Pass/Data»). Δικαιούχος της διευκόλυνσης είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει γεννηθεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1.1.2004 έως και 31.12.2006 και έχει ολοκληρώσει την πρώτη δόση εμβολιασμού ή, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, τη μόνη δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, από την έναρξη του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού μέχρι και την 31η.12.2021 («Εμβο-λιασθείς»). Το «Freedom Pass/Data» πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.).

2. Η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, αφότου εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1, και αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των προσωπικών κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Μετά την είσοδό του στην Εφαρμογή, o έχων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος καταχωρίζει στα εμφανιζόμενα στο σύστημα πεδία:

α) τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τον οποίο αιτείται τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data», β) τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, γ) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και δ) τα στοιχεία επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και αιτείται τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data».

4. Για τον σκοπό της επαλήθευσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου, η Εφαρμογή αποστέλλει αυτοματοποιημένα γραπτό μήνυμα (sms) με κωδικό επιβεβαίωσης, περιορισμένης χρονικής ισχύος. Για την οριστικοποίηση της αίτησης ο κωδικός καταχωρείται στην Εφαρμογή.

5. Για τον σκοπό της επαλήθευσης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data», το πληροφοριακό σύστημα της Εφαρμογής διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και αντλεί τα αναγκαία στοιχεία.

6. Το «Freedom Pass/Data» χορηγείται μόνο για έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος και δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά.

7. Οι αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται έως και την 31η.12.2021.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη «Freedom Pass/Data» μέσω των Κ.Ε.Π.

1. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 1 διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data» μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των Κ.Ε.Π., από πιστοποιημένο υπάλληλο, κατόπιν σχετικής αίτησης ενός εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος, ο οποίος προσκομίζει τα απαραίτητα ταυτοποιητικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη σχέση του με τον Εμβολιασθέντα. Ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. εισέρχεται στην Εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τους Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης. Στη συνέχεια, ο υπάλληλος καταχωρίζει στα πεδία που εμφανίζονται στο σύστημα τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 1 και αιτείται τη χορήγηση «Freedom Pass/Data» για τον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που υποδεικνύει ο έχων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.

2. H ανωτέρω διαδικασία υποβολής αίτησης για τη λήψη του «Freedom Pass/Data» δύναται να πραγματοποιείται και από τρίτο πρόσωπο που φέρει εξουσιοδότηση του έχοντος την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος.

3. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος, διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών (help desk) για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών.

Άρθρο 3
Ενεργοποίηση του «Freedom Pass/Data» και ενημέρωση του αιτούντος

1. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2, και εφόσον επαληθευθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1, η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων χορήγησης του «Freedom Pass/Data», ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο θα χορηγηθεί το «Freedom Pass/Data», διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα μέσω της Εφαρμογής στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data», τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.

2. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιεί για τον δηλωθέντα αριθμό κινητής τηλεφωνίας το «Freedom Pass/Data». Η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή εάν: α) ο δηλωθείς αριθμός κινητής τηλεφωνίας δεν ανήκει ή είναι προσωρινά ή οριστικά φραγμένος ή δεν είναι ενεργός στον συγκεκριμένο πάροχο, β) έχει ήδη ενεργοποιηθεί πακέτο δεδομένων «Freedom Pass/Data» για τον ίδιο αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή γ) είναι αδύνατο να ενεργοποιηθεί το «Freedom Pass/Data» στο συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας για τεχνικούς ή λοιπούς συναφείς λόγους. Στις περιπτώσεις που η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης για διαφορετικό αριθμό κινητής τηλεφωνίας ή για τον ίδιο αριθμό σε περίπτωση που ο λόγος μη ενεργοποίησης αρθεί.

3. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας: α) αποστέλλει γραπτό μήνυμα (sms) στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του «Freedom Pass/Data», σχετικά με την αποδοχή της αίτησης και τον ακριβή χρόνο ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data» και β) ενημερώνει την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. σχετικά με την ενεργοποίηση του «Freedom Pass/ Data». Η Εφαρμογή ενημερώνει τον αιτούντα για τον λόγο για τον οποίο η ενεργοποίηση δεν είναι δυνατή.

4. Το «Freedom Pass/Data» παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια πέντε (5) μηνών από την ενεργοποίησή του και μπορεί να καταναλωθεί εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους κάθε παρόχου. Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου ή μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το «Freedom Pass/ Data» απενεργοποιείται αυτόματα.

5. Εφόσον επιβεβαιωθεί η ενεργοποίηση του «Freedom Pass/Data», η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμβάσει στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αξία του «Freedom Pass/Data» έπειτα από την έκδοση σχετικού φορολογικού παραστατικού από την πλευρά του προς την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. (στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται ΦΠΑ και λοιποί φόροι/τέλη), σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σύμβαση που θα συναφθεί με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας. Η πληρωμή αφορά στην κάλυψη της αξίας του «Freedom Pass/ Data», θεωρείται απλή ταμειακή εξόφληση ήδη πραγμα-τοποιθείσας συναλλαγής και δεν συνιστά αμοιβή των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, ούτε χορήγηση ενίσχυσης προς αυτούς (παρόχους).

  

Άρθρο 4
Προστασία προσωπικών δεδομένων – τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας

1. Υπεύθυνος επεξεργασίας της Εφαρμογής ορίζεται η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό της Εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων, που καταχωρίζονται στην ως άνω Εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτόν, κατ’ εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυμβαλλόμενος με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δημιουργός της Εφαρμογής, ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της Εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην Εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της χορήγησης του «Freedom Pass/ Data» σύμφωνα με το άρθρο 137 του ν. 4831/2021 και την παρούσα.

4. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

Άρθρο 5
Λοιπά διαδικαστικά ζητήματα

1. Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του «Freedom Pass/Data», δεν θεωρείται απαραίτητη η λήψη αυτοτελούς απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το εξουσιοδοτημένο προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, όργανο της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., στην περίπτωση της αυτόματης έγκρισης/απόρριψης αίτησης δικαιούχων και της ενεργοποίησης του «Freedom Pass/Data», που πραγματοποιούνται, μέσω της Εφαρμογής, κατ’ εφαρμογή αυτοματοποιημένης διαδικασίας.

2. Η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. μπορεί να εκδίδει, όταν κρίνεται αναγκαίο, περαιτέρω ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες που εξειδικεύουν ή διευκρινίζουν τους όρους της παρούσας. Οι επιπλέον πληροφορίες κατά κανόνα θα παρέχονται μέσω του help desk της παρ. 3 του άρθρου 2 και εφόσον έχουν οριζόντια εφαρμογή (δεν αφορούν μεμονωμένες αιτήσεις) θα αναρτώνται στο σχετικό δικτυακό τόπο.

3. Δεδομένης της αναγκαιότητας για την άμεση υλοποίηση της παρούσας καθώς εντάσσεται στα μέτρα ανάσχεσης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όλες οι διαδικασίες υλοποίησης των αναγκαίων βασικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, που θα διενεργηθούν από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 6
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της Εφαρμογής εκκινεί στις 11.10.2021.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Συγκεκριμένα με διάταξη του νόμου 4831/2021 ορίζεται η διαδικασία με την οποία οι νέοι ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών θα λάβουν  δωρεάν πακέτο δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»)

Νόμος 4831/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 170/23.09.2021
Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις

Άρθρο 137
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών