Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας. Πρόσληψη ιατρών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ για τη Μονάδα Βέροιας του Γ. Ν. Ημαθίας: 2 ΕΒ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, 1 ΕΒ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, 1 ΕΒ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ, 1 ΕΒ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1 ΕΒ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, 1 ΕΒ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ , για τη Μ.Ε.Θ.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες