ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2012

Δελτίο Τύπου

Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Σας πληροφορούμε ότι από 24/12/2012 το ηλεκτρονικό εργαλείο “Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού δικαιώματος”, είναι ενημερωμένο με τις νέες συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 4093/2012.

Από την παραπάνω ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερώνονται για το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, με τη χρήση του οδηγού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr)

Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τομέα συντάξεων προς την κατεύθυνση της σύνδεσης όλων των εργαλείων με τα στοιχεία (αποδοχές / ημέρες ασφάλισης) που τηρούνται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για κάθε ασφαλισμένο. Στο πλαίσιο αυτό ο οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα συνδεθεί με τις ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης για προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ