ΙΚΑ. Ημερομηνίες πληρωμών παροχών ασθενείας 2017

ΙΚΑ. Ημερομηνίες πληρωμών παροχών ασθενείας 2017

ΘΕΜΑ : «Ημερομηνίες οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έτους 2017»
ΣΧΕΤ: η με αριθ.11/2011 εγκύκλιος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Σας γνωρίζουμε τα χρονικά διαστήματα οριστικοποίησης αποφάσεων Παροχών Ασθενείας έτους 2017 και τις αντίστοιχες ημερομηνίες πίστωσης των λογαριασμών των δικαιούχων, για την πληρωμή Παροχών σε Χρήμα (επιδόματα ασθένειας, μητρότητας και εξόδων κηδείας) μέσω ΔΙΑΣ.

Ημερομηνία

Οριστικοποίησης

Ημερομηνία πίστωσης

Από

Έως

 
09/12/2016 12/01/2017 19/01/2017
13/01/2017 26/01/2017 03/02/2017
27/01/2017 10/02/2017 17/02/2017
13/02/2017 23/02/2017 02/03/2017
24/02/2017 09/03/2017 15/03/2017
10/03/2017 27/03/2017 04/04/2017
28/03/2017 12/04/2017 20/04/2017
13/04/2017 27/04/2017 04/05/2017
28/04/2017 12/05/2017 19/05/2017
15/05/2017 26/05/2017 02/06/2017
29/05/2017 09/06/2017 15/06/2017
12/06/2017 27/06/2017 04/07/2017
28/06/2017 11/07/2017 18/07/2017
12/07/2017 25/07/2017 02/08/2017
26/07/2017 10/08/2017 18/08/2017
11/08/2017 25/08/2017 05/09/2017
28/08/2017 08/09/2017 15/09/2017
11/09/2017 26/09/2017 03/10/2017
27/09/2017 10/10/2017 17/10/2017
11/10/2017 25/10/2017 02/11/2017
26/10/2017 08/11/2017 15/11/2017
09/11/2017 24/11/2017 05/12/2017
27/11/2017 08/12/2017 15/12/2017Επισημαίνουμε ότι οι παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ έτους 2016 θα πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων όταν μεταβιβάζονται τα αντίστοιχα ποσά από τον ΕΟΠΥΥ