Ημερομηνία καταβολής μερίσματος Φεβρουαρίου 2020 Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Ημερομηνία καταβολής μερίσματος Φεβρουαρίου 2020 Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Πότε θα καταβληθεί το μέρισμα μηνός Φεβρουαρίου 2020 του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

Το μέρισμα μηνός Φεβρουαρίου 2020 του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) θα καταβληθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020

 

Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 2020

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2020

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ανακοινώνουν τις Ημερομηνίες Καταβολής του Μερίσματος και της Οικονομικής Ενίσχυσης αντιστοίχως για το έτος 2020Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2020

(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2020 στις 3 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.

(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2020 στις 30 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(3) Ο μήνας Μάρτιος 2020 στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(4) Ο μήνας Απρίλιος 2020 στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

(5) Ο μήνας Μάιος 2020 στις 29 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη.

(6) Ο μήνας Ιούνιος 2020 στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(7) Ο μήνας Ιούλιος 2020 στις 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα.

(8) Ο μήνας Αύγουστος 2020 στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2020 στις 28 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή.

(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2020 στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.

(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2020 στις 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.

(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2020 στις 27 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.