Εισαγγελίες. Τμήμα Ποινικού Μητρώου

Εισαγγελίες. Τμήμα Ποινικού Μητρώου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2015 – ΦΕΚ A 56 – 11.06.2015
Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.

Κεφάλαιο Α΄
Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 1
Υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου.
1. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα τηρείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, του τόπου γέννησής τους. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί, τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπου δεν υπάρχει τέτοιο Τμήμα. Βάσει των ίδιων διατάξεων είναι δυνατή και η σύσταση ιδιαίτερου Τμήματος καταχώρησης σε κάθε Πρωτοδικείο.

3. Αρμόδιο για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του (Λεωφόρος Μεσογείων 96 Αθήνα 11527 210-7767046, 7767182, 7767186 210-7767514, 7767024, 7767181 [email protected])

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ