Κ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Πρόσληψη 6 ατόμων

Πρόσληψη ειδικευμένων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Έργα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ευεργέτουλα».

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες