Κανονισμός λειτουργίας των λαϊκών αγορών Θεσσαλονίκης

Αριθμ. απόφ. 116/2016 – ΦΕΚ B 3211 – 06.10.2016
Τροποποίηση του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 6ο
ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ


Αριθμ. απόφ. 174/2015 – ΦΕΚ B 2056 – 18.09.2015
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των λαϊκών αγορών Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης