Κανονισμός της Βουλής

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ. 9478
Αριθμ.Διεκπ. 6450 – ΦΕΚ A 123 – 01.07.2016
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής – Μέρος Β ́ (ΦΕΚ 51 Α ́/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α ́/24.6.1987), όπως ισχύουν».

Κανονισμός της Βουλής

• Kατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής, Μέρος Α (με ενσωματωμένες τις νέες ρυθμίσεις που έγιναν με τις από 14.4.2010 (ΦΕΚ 57 Α’/20.4.2010) και 16.07.2010(ΦΕΚ 139 Α’/10.8.2010) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής.
• Kατεβάστε τις ρυθμίσεις του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Α, που έγιναν με τις από 16.5.2011 (ΦΕΚ 119 Α’/25.5.2011) και 15.12.2011 (ΦΕΚ 272 Α’/31.12.2011) αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής.
• Κατεβάστε τον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β, ΦΕΚ 51/Α/97, όπως ισχύει.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ (Μέρος Κοινοβουλευτικό)

MEPOΣ ΠPΩTO OPΓANΩΣH KAI ΛEITOYPΓIA THΣ BOYΛHΣ

KEΦAΛAIO A΄: ENAPΞH THΣ BOYΛEYTIKHΣ ΠEPIOΔOY

KEΦAΛAIO B΄: BOYΛEYTEΣ

KEΦAΛAIO Γ΄ : ΠPOEΔPEIO THΣ BOYΛHΣ

KEΦAΛAIO Δ΄ : ΔIAΣKEΨH TΩN ΠPOEΔPΩN

KEΦAΛAIO E΄ : KOINOBOYΛEYTIKEΣ OMAΔEΣ

KEΦAΛAIO ΣT΄ : OΛOMEΛEIA THΣ BOYΛHΣ

KEΦAΛAIO Z΄ : TMHMA ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ THΣ BOYΛHΣ

KEΦAΛAIO H΄ : EΠITPOΠEΣ THΣ BOYΛHΣ

A) ΔIAPKEIΣ EΠITPOΠEΣ

B) EIΔIKEΣ EΠITPOΠEΣ

Γ) EIΔIKEΣ MONIMEΣ EΠITPOΠEΣ

Δ) EΠITPOΠEΣ ΓIA EΘNIKA Ή ΓENIKOTEPOY ENΔIAΦEPONTOΣ ZHTHMATA

E) EΠITPOΠEΣ EΣΩTEPIKΩN ΘEMATΩN THΣ BOYΛHΣ

ΣT) EΠITPOΠEΣ ΔIEΘNΩN ΣXEΣEΩN THΣ BOYΛHΣ

KEΦAΛAIO Θ΄: HMEPHΣIA ΔIATAΞH

KEΦAΛAIO I΄: ΣYNEΔPIAΣEIΣ

KEΦAΛAIO IA΄ : ΣYZHTHΣEIΣ

KEΦAΛAIO IB΄ : ΨHΦOΦOPIEΣ

KEΦAΛAIO IΓ΄ : YΠOXPEΩΣEIΣ KAI ΔIKAIΩMATA TΩN BOYΛEYTΩN – APΣH BOYΛEYTIKHΣ AΣYΛIAΣ

MEPOΣ ΔEYTEPO: ΔIAΔIKAΣIEΣ NOMOΘETIKOY EPΓOY

KEΦAΛAIO A΄ : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

KEΦAΛAIO Β΄ : TAKTIKH NOMOΘETIKH ΔIAΔIKAΣIA

A) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

B) EΓΓPAΦH ΣTHN HMEPHΣIA ΔIATAΞH KAI TPOΠOΣ ΣYZHTHΣHΣ

Γ) ΣYZHTHΣH KAI ΨHΦIΣH KATAPXHN

Δ) ΣYZHTHΣH KAI ΨHΦIΣH TΩN APΘPΩN KAI TΩN TPOΠOΛOΓIΩN

E) ΨHΦIΣH ΣTO ΣYNOΛO

ΣT) KΛEIΣIMO THΣ ΣYZHTHΣHΣ

Z) OPΓANΩΣH TΩN ΣYZHTHΣEΩN

KEΦAΛAIO Γ΄ : ΣYNOΠTIKEΣ NOMOΘETIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ

KEΦAΛAIO Δ΄: EIΔIKEΣ NOMOΘETIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ

MEPOΣ TPITO ΔIAΔIKAΣIEΣ KOINOBOYΛEYTIKOY EΛEΓXOY

KEΦAΛAIO A΄ : ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO B΄ : ANAΦOPEΣ

KEΦAΛAIO Γ΄ : EPΩTHΣEIΣ

KEΦAΛAIO Δ΄ : EΠIKAIPEΣ EPΩTHΣEIΣ

KEΦAΛAIO E΄: AITHΣEIΣ KATAΘEΣHΣ EΓΓPAΦΩN

KEΦAΛAIO ΣT΄ : EΠEPΩTHΣEIΣ

*ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

MEPOΣ TETAPTO EIΔIKEΣ ΔIAΔIKAΣIEΣ

KEΦAΛAIO A΄: EKΛOΓH ΠPOΣΩΠΩN

KEΦAΛAIO B΄: ΠPOTAΣEIΣ EMΠIΣTOΣYNHΣ KAI ΔYΣΠIΣTIAΣ

*KEΦAΛAIO Γ΄: ΠΛHPOΦOPHΣH KAI ENHMEPΩΣH

KEΦAΛAIO Δ΄: EΞETAΣTIKEΣ EΠITPOΠEΣ

KEΦAΛAIO E΄ : ΠPOTAΣEIΣ MOMΦHΣ KATA MEΛΩN ΠPOEΔPEIOY THΣ BOYΛHΣ – ΔIAΠIΣTΩΣH AΔYNAMIAΣ TOY ΠPOEΔPOY THΣ ΔHMOKPATIAΣ, ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ KAI MEΛΩN TOY ΠPOEΔPEIOY THΣ BOYΛHΣ ΓIA THN AΣKHΣH TΩN KAΘHKONTΩN TOYΣ

KEΦAΛAIO ΣT΄: ΠAPAΠOMΠH ΣE ΔIKH TΩN MEΛΩN THΣ KYBEPNHΣHΣ, TΩN YΦYΠOYPΓΩN KAI TOY ΠPOEΔPOY THΣ ΔHMOKPATIAΣ

MEPOΣ ΠEMΠTO EΠIΣTHMONIKH YΠHPEΣIA THΣ BOYΛHΣ

KEΦAΛAIO ΣT΄: ΠAPAΠOMΠH ΣE ΔIKH TΩN MEΛΩN THΣ KYBEPNHΣHΣ, TΩN YΦYΠOYPΓΩN KAI TOY ΠPOEΔPOY THΣ ΔHMOKPATIAΣ

MEPOΣ EKTO TEΛIKEΣ KAI METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO A΄: TEΛIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

KEΦAΛAIO B΄ : METABATIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

Πηγήparliament.gr