Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού Απριλίου 2021 στους ναυτικούς

Καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού Απριλίου 2021 στους ναυτικούς

Στήριξη της ναυτικής εργασίας για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

 

Αριθμ. 2242.10/28057 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1610/20.04.2021
Μέτρα στήριξης της ναυτικής εργασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 – Παράταση χρονικού διαστήματος καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το μήνα Απρίλιο 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α’ 15), παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και συγκεκριμένα για το μήνα Απρίλιο 2021.

Άρθρο 2

H ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως