Εισιτήριο Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και Κνωσού

Αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/TMΔM/Φ32/135953/81242/5268/1401 – ΦΕΚ Β 1453 – 05.06.2014

Επανακαθορισμός α) ενιαίου εισιτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και β) μεμονωμένου εισιτηρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Επανακαθορίζεται α) ενιαίο εισιτήριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και στον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού και β) μεμονωμένο εισιτήριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ως εξής:

Α) Ενιαίο εισιτήριο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και τον αρχαιολογικό χώρο Κνωσού δέκα (10) ευρώ για το κύριο και πέντε (5) ευρώ για το μειωμένο, με διάρκεια ισχύος έως 5 ημέρες.

Β) Μεμονωμένο εισιτήριο για το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου έξι (6) ευρώ για το κύριο και τρία (3) ευρώ για το μειωμένο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ