ΑΣΕΠ 6Κ-2016. Πρόσληψη 93 ατόμων ΔΕ στο ΕΚΑΒ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2016 – ΦΕΚ ΑΣΕΠ 13 – 21.12.2016
Πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα τριών (93) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του Υπουργείου Υγείας.

Αιτήσεις από 12-01-2017 έως 26-01-2017

ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ (93) ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 12 Ιανουαρίου 2017 ημέρα
Πέμπτη και λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη.